Hållbarhetspolicy 2022

Vilka är vi på ESS Group och vad tror vi på?

Långsiktighet är viktigast för oss

Hållbarhet är ett stort fokus inom ESS Group och har blivit mer och mer påtagligt i vår vardag, runt om i världen och framför allt i Norden. Förändringar inom miljö, natur och klimat är viktiga och vi skall jobba hårt för att minska vårt klimatavtryck. Det vi brinner extra för inom ämnet hållbarhet är CSR-arbetet där vi ser att vi kan göra skillnad på riktigt och där vi har höga ambitioner om att förändra liv.

För alla delar inom vårt hållbarhetsarbete är vår målsättning att vi är långsiktiga i allt vi tar oss för. Långsiktighet för oss innebär att göra det på riktigt, äkta och med stort hjärta. Inga kortsiktiga projekt eller satsningar som vid första anblick resulterar i snabba pengar. Vi vill göra saker som vi kan vara stolta över och som håller över lång tid.

Vårt hållbarhetsarbete genomförs på två olika nivåer. Från centralt håll där dessa projekt, processer och beslut gäller alla våra destinationer och sedan även för varje hotelldestination med egna lokala projekt och initiativ för att stödja närområdet som t.ex. strandstädardagar för destinationer ut mot kusten.

Vår drift – Vi säljer individuella gästupplevelser i världsklass med hög service och kvalité. Vi utmanar oss själva i vardagen i att göra det med ett minskat klimatavtryck. Detta gör vi genom t.ex. val av inköp, val av leverantör till exempelvis tvätt och uppvärmning, genom menyval och mycket mer.

Våra medarbetare – Vi vill att medarbetarna skall trivas hos oss och vilja utvecklas tillsammans med oss. Vi vill kunna ge våra medarbetare balans i livet. Detta gör vi genom att ge dem rätt förutsättningar så som tydliga förväntningar, tydliga arbetsbeskrivningar, tydlighet i var man kan få hjälp samt erbjuda en balanserad schemauppbyggnad. Vi har väl inarbetade utbildningsprogram och en tydlig kultur som tar oss framåt.

Vårt samhälle – Vi tror på hopp och möjligheter. Vi använder vår röst till att påverka opinion och politik och hur vi fysiskt kan ta hand om vårt närområde. Vi skapar världens bästa arbetsplats så att människor mår bra och sprider det vidare till sin omgivning. Våra CSR-satsningar är tydliga genom utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för alla. Under 2022 har vi öppnat vår egen externa skola inom ESS Group med lärlingsutbildningar inom Norden.

Vi gör det för gästerna och tillsammans med våra medarbetare

På ESS Group skapar vi gästupplevelser i världsklass för våra gäster. Vi främjar en hållbar utveckling för och tillsammans med nuvarande gäster, medarbetare och omvärlden men även för att kommande generationer ska få uppleva en god, hälsosam och hållbar miljö. Vi strävar efter att erbjuda upplevelser med hög service och kvalité och samtidigt minska vårt klimatavtryck. Vårt avtryck ska genomsyra beslut på alla nivåer i organisationen, involvera alla våra medarbetare och integreras på ett naturligt sätt på alla våra destinationer. Våra medarbetare ska genom information, introduktion och kompetensutveckling motiveras till att utföra sina arbetsuppgifter enligt våra fastställda rutiner som främjar hållbart arbete och utveckling.

ESS Group arbetar utifrån FN:s tio principer inom Global Compact, vilket vi ser som en stabil och tillförlitlig grund som matchar de grundvärderingar som ESS Group står för.

Idag är vi verksamma i länderna Sverige, Danmark och Norge. I Sverige och Norge är de resortdestinationer som startats innan 2020 Svanen-certifierade. I Danmark är vår resortdestination Green key-certifierad.

Vi tar oss framåt genom olika projekt

Vår målsättning är att vara långsiktiga. Vi tror på att genomföra våra åtgärder steg för steg. Vår vision är att bli lite bättre hela tiden. Följande projekt är planerade att genomföras under år 2022 och 2023:

Drift:

Medarbetare:

  • Hållbara medarbetare under livets olika skeden

Samhälle:

  • Start av egen skola
  • Lansering av rekryteringsapp som ger alla möjlighet till jobb
  • Fler lokala initiativ på varje destination

Det här gör vi för att efterleva vad vi tror på:

Energi och vatten
All el i verksamheten kommer från vattenkraft samt att 90–100% av värmen kommer från förnybara bränslen. På våra anläggningar byter vi ut till LED-lampor vid renovering i den utsträckning som är möjlig, för att minska på energiförbrukningen. Vi har påbörjat arbetet med att installera solceller. Vi strävar efter att framåt kunna producera vår egen energi i så stor utsträckning som möjligt.

För att minska på vattenförbrukningen och kemanvändningen till våra pooler använder vi oss av UV-rening i de flesta poolerna.

Vi använder eget kolsyrat vatten på samtliga våra konferensanläggningar. I minibarerna, vid viss servering på två destinationer och vid konferensmingel som är på stående fot med ett gästantal från 200 st kan det förekomma vatten på plast- eller glasflaska eller aluminiumburk. Självklart är det plastflaska framtagen av återvunnen plast eller glas och som sedan återvinns. Samma gäller för aluminiumburkarna.

Under 2023 strävar ESS Group att vara Kranmärkta.

Housekeeping
100% av tvättmedlet, 100% av diskmedlet och 80% av städmedlet som vi använder är miljövänliga. Vi är kemikaliefria vid städning av allmänna utrymmen, konferenslokaler och hotellrum. Av hygieniska skäl och på grund av livsmedelskrav använder vi kemikalier vid rengöring av badrum, toaletter och i våra kök. Våra medel är doftfria. Genom automatisk dosering av tvättmedel, diskmedel, städrengöringsmedel till maskiner och hotellrum minimerar vi vår kemikalieanvändning.

Vår leverantör av tvätt är Elis som sköter majoriteten av verksamhetens tvätt. Elis är ett cirkulärt tvätteri som sätter hållbarhet i fokus. Med certifieringar från Svanen, ISO, FN:s globala mål samt EcoVadis kan vi känna oss trygga med vår tvätthantering inom ESS Group.

Avfallssortering
Vi sorterar vårt avfall i så omfattande mån som möjligt. Att hantera avfall så som glas, papper, tidningar, wellpapp, plast, metall, organiskt avfall, batterier, toners och patroner ser vi som ett viktigt arbete på vägen till en hållbarare arbetsplats. Sortering sker på varje destination efter den förmåga som respektive kommun tillhandahåller, samtidigt som vi jobbar mot ständig förbättring. Engångsartiklar undviks i den mån det går och när de används, används miljömärkta produkter.

Plast
Engångsartiklar och förpackningar används i minsta möjliga mån. Engångsartiklar så som glas, muggar, bestick och tallrikar används inte i våra restauranger och andra serveringsutrymmen. Vid de tillfällen då gäster efterfrågar take away, använder vi engångsartiklar som till minst 75% är tillverkade av förnybara material som t.ex. papper, kartong eller trä. Utöver detta arbetar vi löpande med att ta bort all engångsplast ur driften och vi följer EUs direktiv.

Restaurang och kök
Hållbarhetsaktiviteter inom F&B-verksamheterna gör vi för att minska vårt klimatavtryck och för naturen. I dag arbetar vi på alla destinationer med följande minimumkrav oberoende och utöver våra certifieringskrav:
Vi strävar efter att så långt det är möjligt välja råvaror efter säsong och vi köper inhemskt och närodlat där det är möjligt.

För att minska vårt svinn och styra animalisk fördelning på tallriken har vi slutat med bufféer under luncherna förutom på en destination. I stället har vi tallriksservering. På den destination som fortfarande erbjuder buffé har vi ett stort utbud av grönsaker och med hjälp av ”nudging-metoden” påverkar vi gästerna att fylla tallriken mest med grönsaker. Proteiner och kolhydrater presenteras i slutet av buffén.

ESS Group är buräggsfria. Alla ägg vi serverar kommer uteslutande från frigående höns, även när vi använder ägg som ingrediens.

Vi erbjuder alltid vegetariska alternativ på våra menyer och vi strävar efter att minska andelen animaliskt protein på våra menyer.

Vi jobbar med miljömärkta råvaror, MSC, ASC, Krav och Eko, vårt mål är att öka andelen varje år.

Vi har valt att arbeta med European Chicken Commitment (ECC) som en del av vårt arbete för bättre djurvälfärd och det inkluderar all kyckling vi köper in och serverar. Samtliga kriterier kommer vara uppfyllda till år 2026. Dessutom kommer minst 20 % av kycklingarna (förutom att uppfylla ECC:s kriterier) ha haft tillgång till utevistelse.

Vi arbetar för att minska vårt matavfall/matsvinn på olika sätt, bl.a. mot gäst genom mindre tallrikar på våra bufféer och mindre uppläggningsfat.

För att minska mängden tvätt har vi inte längre några bordsdukar i de flesta av våra restauranger.

På våra destinationer har vi enbart ekologisk cava vilket brukar uppgå till 50 000 flaskor/år.

Kaffet vi serverar har som minimum enkelmärkningen Rainforest Alliance – en organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och som strävar mot hållbar utveckling. Utöver Rainforest Alliance så är 25% av vårt kaffe eko-cerifierat vilket innebär ca 4 ton/år.

Grön matlagningsworkshop har genomförts på alla destinationer för att skapa högre medvetenhet och skapa intresse för en mer innovativ matlagning i vardagen.

2023 startar vi projektet ”Matsvinn” inom restaurang och kök. Detta skall leda till 25% mindre matsvinn. Ett system för mätning och kontroll kommer köpas in och kompetenspåklädnad i menyuppbyggnad mot medarbetarna är grundförutsättningar.

Inköp
Vid kontakt med leverantörer, ställer vi krav och undersöker de miljövänliga alternativ som finns.

Material som används på våra konferensanläggningar och på våra kontor, så som till exempel blädderblock, witheboardpennor och kopieringspapper är miljömärkta. Detta gäller även inköp av mjukpapper till kök och badrum. I samtliga gästutrymmen har vi dessutom handduk/torklapp i stället för papper.

Alla våra trycksaker kommer från miljömärkta tryckerier och vi strävar efter att använda miljömärkt papper i så stor utsträckning som möjligt. Vi tänker en extra gång inför framtagning av trycksaker och utnyttjar i större utsträckning digitala lösningar.

Våra verksamheter inom ESS Group som jobbar med försäljning av inredning och möbler arbetar i dag aktivt med Code of Conduct mot sina leverantörer.

2023 kommer ESS Group kräva en påskriven Code of Conduct av alla våra leverantörer.

Återbruk
Vi uppmuntrar till att restaurera samt jobba med återbruk. Slitage av möbler restaureras i största mån av renoverare på respektive destination. Återbruk görs i form av organiserade utförsäljningar av möbler vid omstyling av hotell eller likande verksamhet.

Resor och transport
ESS Group skall reglera tjänsteresor utifrån ett så kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert sätt som möjligt. Resor inom företaget skall endast ske vid behov och när detta sker skall miljön has i åtanke, så som genom samåkning eller med tåg. Medarbetare rekommenderas även att använda sig av miljöanpassade sätt för att ta sig till och från sin arbetsplats. Interna resor med flyg skall endast ske då restiden är mer än 4 timmar med tåg/bil och skall ske i så liten utsträckning som möjligt. När flygningar sker skall detta alltid klimatskompenseras.

I ESS Groups bilpolicy står det tydligt att vi gärna ser att medarbetare med tjänstebil väljer miljöbil (el- och laddhybrid), i de fall det är förenligt med förarens tjänstekörning.

Vi informerar våra gäster om de möjligheter som finns att resa kollektivt till oss med buss eller tåg. Samtliga destinationer kan nås med tåg och i vissa fall i kombination med buss. Utöver detta erbjuder vi laddning till el-bilar vid de anläggningar som har egna parkeringsmöjligheter.

Vi premierar lokala leverantörer och köper närodlade råvaror där det är möjligt för att minska transportsträckor. Genom att samordna beställningar och leveranser gör vi ett aktivt val att minska antalet transporter.

Våra medarbetare
Medarbetaren är den största nyckeln till framgång för ESS Group. Vi följer noga våra medarbetares välmående. Vi mäter och följer upp NMI (nöjd medarbetarindex) varannan vecka. Detta ger oss möjlighet att agera vid avvikelser för att ständigt förbättra och behålla arbetsglädjen. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där avdelningschefer och skyddsombud utbildas i BAM (Bättre Arbetsmiljö) ökar kunskapen och förutsättningarna på våra arbetsplatser för att skapa en säker arbetsmiljö.

Vi har medarbetare från ca 30 olika nationer. Vi arbetar aktivt varje arbetsdag med likabehandling och inkludering av samtliga medarbetare. Kontinuerligt erbjuds våra medarbetare introduktioner och fortlöpande kompetensutbildning. Vi har nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och diskriminering.

Vi jobbar utefter policy, mål och handlingsplan för alkohol och droger, kränkning och diskriminering, vilka är kommunicerade till samtliga medarbetare.

Medarbetare har tillgång till och blir uppmanade att använda friskvårdsbidrag, det anordnas kontinuerligt gemensamma aktivitetspass på våra olika destinationer, såsom fotboll, yoga, löpning etc. Vi har löpande uppföljning av vårt friskhetstal.

ESS Group har en intern app för kommunikation över avdelnings-, destinations- och landsgränser för att skapa ännu större tillhörighet.

Under 2023 gör vi ett projekt kring ”Hållbara medarbetare” där vi ser på hur en medarbetare kan jobba kvar hos oss i vår 24/7 bransch genom olika stadier i livet, som t.ex. föräldraledighet. Vi respekterar att alla medarbetare har behov av en sund balans mellan arbete och fritid.

CSR och ESS Academy
Vi tror på hopp och möjligheter!

Vår drivkraft är att inkludera och finna synergier i samhället för att bidra till att förbättra det totala måendet i världen.

Vi säkerställer arbetet med att skapa hopp och möjlighet genom att erbjuda alla medarbetare utvecklingsmöjligheter. På ESS Group tror vi att integration är den viktigaste frågan framåt för samhället i stort och för vår självförsörjning i byggandet av vår organisation. Detta gör vi genom två stora insatser de kommande åren. 2024 är vår målsättning att vara självförsörjande.

2022 kommer ESS Group lansera en egen rekryteringsapp i syfte att ALLA skall få möjlighet till ett arbete. Appen drivs av ESS Group men är även tillgänglig för fler arbetsgivare.

Under 2022 har ESS Group startat upp en egen skola för lärlingsutbildningar inom områdena kök, restaurang, bar, housekeeping. Målet är att examinera ca 20 lärlingar/månad och erbjuda jobb till så många som möjligt efter avslutad utbildning.

Lagar och regler
I dag är ESS Group verksamma i Sverige, Danmark och Norge.

ESS Group följer respektive lands nationella lagar och regler inom området och har en organisation som följer och uppdaterar utifrån förändringar. Miljölagstiftning och myndighetskrav skall utgöra en miniminivå för hållbarhetsarbetet och vi har som målsättning att överträffa dessa krav.

Uppförandekod
För oss är det viktigt att ha en struktur och riktlinjer för en hållbar verksamhet. Genom vår uppförandekod kan vi lättare följa dessa riktlinjer samt skapa transparens för våra verksamheter. Uppförandekoden är till för att skapa tydlighet och vara till grund för verksamhetens värderingar.

Dokumentation
Vi kontrollerar, mäter, dokumenterar och planerar vårt arbete för att minimera verksamheternas miljöpåverkan genom certifieringar så som Svanen, Green Key och Krav. Några av de delarna innefattar bland annat vattenanvändning, energi och avfall.

Kunskap
Vi skall informera och motivera alla anställda så att de kan utföra sitt arbete på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Detta gör vi genom dokumentation, workshops och best practice. Att ta ansvar för miljö, natur och människa skall vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. ESS Groups hållbarhetspolicy och uppförandekod skall vara tillgänglig för alla medarbetare genom att vara synlig på vår interna kommunikationsapp och påtalas vid introduktion för nya medarbetare.

Jonas Stenberg
CEO, ESS Group
2022-01-30