Har du något du vill berätta?

Vi vill lyssna!

Vi värnar om en sund och öppen kultur, där varje medarbetare har ett ansvar att följa gällande regelverk och agera etiskt. Många situationer kan vi lösa genom att prata med varandra direkt när de uppstår. Ibland kan det hända saker som kräver en helt annan hantering.

Oavsett är det viktigt för oss att problem eller allvarligare frågeställningar kommer fram så att vi som organisation får möjlighet att agera. Vid allvarligare fall som olika typer av missförhållanden, eller där det finns fara för hälsa och liv, är det viktigt att det kommer upp till ytan i god tid.

I det här arbetet är du som medarbetare eller samarbetspartner en nyckelfaktor. Vi uppmuntrar därför våra medarbetare och andra intressenter som berörs av vår verksamhet att rapportera missförhållanden, överträdelser eller oegentligheter inom verksamheten som kan innebära skada för vår verksamhet, enskilda personer eller våra intressenter. Alla ska känna sig trygga med att rapportera utan rädsla för repressalier.

Se vår visselblåsarpolicy för mer detaljerad och utförlig beskrivning av visselblåsarprocessen.

Hur görs en anmälan?

Du väljer själv om du vill göra din anmälan via ett webbformulär, telefon eller brev.

Anmälan via websida/webformulär:

Följ denna länk för rapportering via webformulär.

Anmälan via telefon:

Ring 021-4759943. Tillgänglig mån-fre kl 8-17.

Vill du ringa in ditt ärende med dolt nummer behöver du ändra inställning på din telefon.

Dölja din nummerpresentation för alla samtal (iPHONE)

  1. Öppna Inställningar > Telefon.
    Slå av ”Visa mitt nummer” (För FaceTime-samtal visas ditt telefonnummer även om du har stängt av nummerpresentation.)

Dölja din nummerpresentation för alla samtal (ANDROID)

  1. Öppna appen Google Voice.
  2. Tryck på menyn. Inställningar uppe till vänster.
  3. Aktivera Anonym nummerpresentation under Samtal.

Anmälan via fysiskt möte:

För att boka in ett fysiskt möte ring 021-4759943. Tillgänglig mån-fre kl 8-17.

En anmälan hanteras av en begränsad krets och särskilt utvalda personer inom företaget. Din anmälan kommer att tas om hand med högsta sekretess av medarbetare som är oberoende och självständiga i sin roll att hantera, utreda och agera på ärenden. Alla ärenden utreds, antingen internt eller externt, eller båda delarna. Vill du vara anonym ska du inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet i din anmälan. Om du vill utesluta att någon har möjlighet att spåra din aktivitet bör du välja en privat dator eller mobiltelefon samt besöka tjänsten från ett nätverk du litar på.

Väljer du att vara anonym vill vi uppmärksamma dig på att vi inte kan upprätthålla lagens krav om återkoppling och statusuppdatering i ärendet.

Upplever du att du har problem på din arbetsplats eller är missnöjd med något ska inte anmälan detta via visselblåsarfunktionen. Vänd dig istället till din närmaste chef, annan högre chef/ledare, LG-gruppen eller HR-avdelningen.

Tänk på att fylla i forumläret så utförligt som möjligt för att underlätta utredningen.

Max. file size: 128 MB.
Har händelsen inträffat vid ett eller fler tillfällen?
MM slash DD slash YYYY