Medlemsvillkor Friends of ESS

Medlemskap i Friends of ESS är enda sättet att ta del av ESS Group’s nyhetsbrev och SMS som ger dig nyheter, erbjudanden och möjlighet till medverkan i tävlingar till de Hotell som ingår i ESS Group.

1. MEDLEMSKAP

Här kan du läsa om villkoren i Friends of ESS medlemskap.

1.1 Medlemskap i Friends of ESS beviljas endast till fysiska personer över 18 års ålder. Företag och andra juridiska enheter kan inte bli medlemmar.
1.2 Medlemskap i Friends of ESS är gratis.
1.3 Medlemskapet i Friends of ESS inkluderar medlemskap i samtliga hotell i ESS Group.
1.4 När du ingår medlemskap skickas all information om medlemskapet till den angivna e-post adressen.
1.5 Vid medlemskap erhåller du rabatterade logipriser på utvalda dagar och paket. Du erhåller dessa priser online genom att låsa upp erbjudandet med ditt mobilnummer.
1.6 ESS Group förbehåller sig rätten till att avsluta medlemskapet vid missbruk av medlemskapet.
1.7 Medlemskapet upphör omedelbart om medlemmen begär det. Önskan om uppsägelsen mailas till friends@essgroup.se  eller meddelas till oss på tel 0775 – 553 553.
1.8 Om vi ändrar denna policy på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du blev medlem kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar. Vid mer omfattande ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att specifikt informera dig om detta.
1.9 Registrering av medlemskapet innebär att medlemmen accepterar medlemsvillkoren till Friends of ESS.

2. ÖVRIGT

Här kan du läsa övrig information i Friends of ESS medlemsvillkor.

2.1 Friends of ESS är en onlinebaserad tjänst. Kommunikation med medlemmarna sker därför primärt via Internet och e-post.
2.2 ESS Group kommer att använda sitt register och/eller databas till att skräddarsy relevant information, marknadsföring och marknadskommunikation till sina medlemmar.
2.3 ESS Group förbehåller sig rätten att ändra publicerat material och förmåner, rabatter och priser.
2.4 Medlemsvillkor och servicefördelar kan förändras. Uppdaterade regler finns alltid tillgängliga på www.essgroup.se/medlemsvillkor
2.5 ESS Group förbehåller sig rätten till att ändra eller avsluta utan föregående varsel eller kompensation.
2.6 Vid avslutning av medlemskapet kommer upplysningar om medlemmen att raderas från medlemsdatabasen.
2.7 Vid ändring av namn, adress, e-mail eller telefonnummer ska medlemmen informera om detta skriftligen via e-post till friends@essgroup.se för att ESS Group skall ha uppdaterad information om medlemmen.
2.8 Mobilnumret är medlemsnumret och ska uppges för att få ta del av Friends of ESS medlemsförmåner
2.9 ESS Group förbehåller sig rätten att lagra medlemsupplysningar och information för användning i marknadsföring och kommunikation per post, e-post, telefon eller sms.
2.10 Personupplysningarna som är registrerade kommer endast att behandlas och lagras för att kunna ge information om och administrera medlemskapet, och för att kunna koordinera erbjudanden och aktiviteter med ESS Groups samarbetspartners.
2.11  Tvister gällande medlemsvillkoren avgörs enligt svensk lagstiftning. Tvister avgörs vid svenska domstolar.

Let’s Work Together

BE A PART OF OUR FAMILY

Do you want to create moments of happiness during your workday? Fancy being a part of a big family where innovation, experiences and turning our guests into regulars are always the top priority? Feel like joining a misson of always exceeding expectations and creating an individual world-class guest experience? Do you see yourself as passionate, professional and playful? Are those all yes? Awesome!

Be a member of great service

You give us style and love, we give you exclusivity.

Apply here

Let’s be best friends for life! Come on – click it!

At your service!

Did we manage to inspire you? We’d love to hear what you think or answer any questions you might have. We are passionate about what we do and can’t wait to help out in anyway we can. Give us a call or shoot us an email! Interested in our story or looking for a specific team member at ESS Group? Click here to read more about us.

Business & Meetings:

meeting@essgroup.se

ESS Group Drakegatan 10 412 50 Göteborg Sweden

Let’s talk!

We (ESS Hotel Group AB) process your personal data for three (3) years in accordance with our personal data policy, read more here: ESS Group – Privacy Policy

Book your stay here