Användarvillkor

Nedan användarvillkor gäller för användare av ESS Groups webbplatser; www.essgroup.se, www.ysb.se, www.strandbaden.se, www.mjs.life, www.hotelpigalle.se, www.hotelbellora.se, www.steamhotel.se, www.ellerybeachhouse.se, www.fyriresort.com, www.villastrandvagen.se, www.jacyzhotel.com och www.marienlyst.dk För frågor vänligen maila oss på privacy@essgroup.se eller ring på 0775 – 553 553

1 WEBBPLATSENS VILLKOR

1.1 Dessa webbplatser ägs och drivs av ESS Group.
1.2 Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för allt ditt användande av ovan nämnda webbplatser. Genom att ha åtkomst till, besöka och använda någon av dessa webbplatser godkänner du  till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.
1.3 För användare som registrerar sig såsom medlem i ESS Group kundklubb, Friends of ESS, gäller förutom Användarvillkoren även ESS Group Medlemsvillkor. 

1.4 Användare förbinder sig även att inte kränka svensk lag vid användandet av webbplatsen.

2 ÄNDRING AV WEBBPLATS OCH ANVÄNDARVILLKOR

2.1 För att förbättra din användning av denna webbplatser kan ESS Group komma att göra ändringar.
2.2 ESS Group förbehåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbplatsen som ESS Group anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig ESS Group rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats accepterar du ändringarna.

3 HYPERLÄNKAR

3.1 ESS Groups webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor vilka ägs och tillhandahålls av tredje man. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar ESS Groups webbplats.
3.2 ESS Group råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje man. Följaktligen bär ESS Group inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor.
3.3 Att ESS Group tillhandahåller sådana länkar innebär inte att ESS Group ställer sig bakom den information, produkt eller tjänst som erbjuds via en hyperlänk.
3.4 Eftersom ESS Group inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa av tredje man ägda sidor rekommenderar ESS Group dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje man sker uteslutande på användarens egen risk.

5 ANSVARSBEGRÄNSNING

5.1 ESS Group lämnar inga garantier i fråga om webbplatsernas funktion eller tillgänglighet.
5.2 Inte heller garanterar ESS Group att den information som hålls tillgänglig på webbplatsen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen.
5.3 Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens utnyttjande eller information som webbplatsen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

6 ANVÄNDNING OCH HANTERING AV COOKIES

6.1 ESS Group använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen och utnyttjandet av ESS Group webbplats.  Läs mer om cookies på www.essgroup.se/cookies/

7 SÄKERHET PÅ WEBBPLATSEN

7.1 ESS Group, samt våra samarbetsbolag kommer att använda den information du lämnar vid transaktioner på webbplatsen. Sådan information omfattas av kredit- och betalkortsuppgifter samt adresser för leverans och fakturor.
7.2 ESS Group vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter du lämnar på webbplatserna i samband med transaktioner.


Let’s Work Together

BE A PART OF OUR FAMILY

Do you want to create moments of happiness during your workday? Fancy being a part of a big family where innovation, experiences and turning our guests into regulars are always the top priority? Feel like joining a misson of always exceeding expectations and creating an individual world-class guest experience? Do you see yourself as passionate, professional and playful? Are those all yes? Awesome!

Be a member of great service

You give us style and love, we give you exclusivity.

Apply here

Let’s be best friends for life! Come on – click it!

At your service!

Did we manage to inspire you? We’d love to hear what you think or answer any questions you might have. We are passionate about what we do and can’t wait to help out in anyway we can. Give us a call or shoot us an email! Interested in our story or looking for a specific team member at ESS Group? Click here to read more about us.

Business & Meetings:

meeting@essgroup.se

ESS Group Drakegatan 10 412 50 Göteborg Sweden

Let’s talk!

We (ESS Hotel Group AB) process your personal data for three (3) years in accordance with our personal data policy, read more here: ESS Group – Privacy Policy

Book your stay here